Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Door de ogen van de keurmeester

Je loopt op een tentoonstelling en ziet in de catalogus de resultaten van de keuring. Vervolgens kijk je in de kooi en ga je de punten vergelijken met de vogel die in de kooi zit. Op dat moment rijst de vraag "Hoe kijkt die keurmeester nou naar die vogels?" Om hier een antwoord op te geven zijn de artikelen die je aan de linkerkant in het menu kunt vinden geschreven.

De artikelen zijn geschreven door onze voorzitter Ton Koenen, keurmeester tropische vogels bij de N.B.v.V. De artikelen zijn in eerste instantie geschreven voor ons eigen clubblad, maar na vele positieve reacties, is besloten om ze ook op onze website te plaatsen. Dit zodat er vele liefhebbers kunnen zien met welke ogen de keurmeester kijkt. De artikelen staan niet bol van moeilijke kreten maar geven op een eenvoudige en duidelijke manier uitleg over de rubrieken die zijn aangegeven op het gebruikte keurbriefje voor die soort.

Voor de volledigheid hebben we naast de keurbriefjes die de onder de artikelen kunt vinden ook een overzicht gemaakt van alle beschikbare keurbriefje zoals deze op dit moment binnen de N.B.v.V. gebruikt worden. Zo'n keurbriefje is natuurlijk erg bruikbaar op het moment dat je met een nieuwe soort begint. Hiermee kun je dan gelijk zie
n in welke rubrieken en op welke manier de keurmeester de vogels bekijken, dit uiteraard aangevuld met de standaardeisen zoals die voor de soort geschreven zijn.