Copyright 2019  by "Gus"   •      •   E-Mail: secretaris@hetbonteboertje.nl
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Door de ogen van de keurmeester ~ Gouldamadine
De gouldamadine is een vogel die veelvuldig tentoongesteld wordt en die vaak ook de aandacht trekt van mensen die zo maar even door de tentoonstellingszaal lopen. Men verbaast zich dan over de mooie kleuren van deze vogel en ook de hoeveelheid kleuren die eraan zitten. Ook is het een vogel die veel verscheidenheid in punten laat zien en daardoor veel discussie oplevert.

Op onze tentoonstelling worden deze vogels ook regelmatig ingeschreven en we zien dan eigenlijk hetzelfde als hierboven omschreven. Vandaar dat we deze soort eens aan de hand van de standaardeis en het keurbriefje onder de loep gaan nemen. We gaan hem dus bekijken door de ogen van de keurmeester. We gaan hierbij uit van een roodkop lichtgroene paarsborst, of te wel een vogel die zo in het wild voorkomt. Deze vogel is zodanig bekend dat het niet nodig is om deze kleurrijke vogel nader te omschrijven.

De gouldamadine wordt gekeurd op het oranje standaardbriefje dat voor deze soort is gemaakt. Op hen is dan ook een standaard keuring van toepassing.
Op dit briefje staan een vijftal rubrieken waarop de vogel beoordeeld wordt. Die rubrieken zijn op zich weer onder verdeeld en uiteindelijk wordt daar een punten totaal voor gegeven.

1e rubriek.
Hierbij wordt het formaat, model, houding, conditie en bevedering beoordeeld.
De gouldamadine moet een lengte hebben van 11 cm gemeten van de punt van de staart tot de punt van de snavel, waarbij de verlengde staartveren niet worden meegeteld. Bij een pop moeten de verlengde staartveren tussen de 1 en 2,5 cm verlengd zijn. Voor de man is dit tussen de 2,5 en 4,5 cm.
De verlengde staartveren kunnen ook te lang zijn en dat doet dan weer afbreuk aan het model van de vogel omdat hij daardoor smaller lijkt.
Het model moet robuust zijn met een rechte ruglijn en een regelmatig gebogen borstlijn, met een voldoende brede borst.
Kijken we naar het gehele type van de vogel, dat wil dus zeggen het formaat en het model, dan moet er een stevige volle vogel op de stok zitten die duidelijk los zit van de stok.
Gebreken die hierbij voorkomen zijn onder andere een deuk in de nek, een te zware borstlijn of de vogel hangt op de stok. Dit zijn allemaal storende elementen die afbreuk doen aan de vogel en die naar verhouding gestraft worden door de
keurmeester. Ik zeg hier nadrukkelijk naar verhouding omdat niet iedere fout bestraft wordt. Zou iedere fout bestraft worden dan zouden er onvoldoende punten overblijven en dat is ook weer niet de bedoeling. Een grote fout levert een strafpunt op maar een aantal kleinere doen dat ook.
De conditie en bevedering horen vaak bij elkaar. Mist de vogel bevedering door rui of laat deze ruipunten zien dan is er sprake van een onvoldoende tentoonstellingsconditie en dat kan dus aftrek opleveren.
Normaal wordt er voor deze rubriek 27 punten gegeven. Blinkt de vogel uit op dit punt, bijvoorbeeld door zijn type dan wordt hier een punt extra gegeven en krijgt de vogel 28 punten. Storende fouten in deze rubriek worden bestraft met 1 of 2 punten en dan kan de vogel zaken naar 26 of 25 punten.

2e rubriek
Hier kijken we naar de grootte en vorm van de kop en de snavel.
Gekeken wordt of de kop past bij het lichaam. Gekeken wordt of de kop niet te groot of te klein is. Voorts wordt gekeken naar de rondingen van de kop zodat ook die passen bij het lichaam. Verder wordt gelet op de inplant van de snavel en of de vorm en de grootte van de snavel past bij deze vogel.
Het is maar zelden dat hier opmerkingen over gemaakt worden en dan is het vaak nog dat de vogel een opvallend platte kop heeft. Dit kan er door gerichte kweek uitgekweekt worden.
Voor deze rubriek wordt standaard 8 punten gegeven. Heeft de vogel een uitzonderlijk mooie kop dan kan hiervoor een punt worden opgewaardeerd.

3e rubriek
Betreft de poten.
Hier wordt gekeken of de poten stevig om de stok pakken. Voorts wordt gekeken of de tenen compleet zijn en deze ook allemaal voorzien zijn van een nageltje. Verder wordt gekeken of de poten schoon zijn en geen verruwing vertonen.
Hier doen zich niet vaak problemen voor. Wat wel eens voorkomt is een verruwing van de poten. Eigenlijk is dit ook een conditiefout. Dit kan makkelijk verholpen worden door de poten twee dagen voor de keurdag schoon te maken met wat babyolie. Dit geldt ook voor de snavel als die ruw is. Heel belangrijk hierbij is om er voor te zorgen dat de babyolie niet in aanraking komt met de bevedering, want dan gaat deze plakken en je krijgt het er de eerste tijd niet meer uit. Eigenlijk moet het uit het verenpak slijten. Goed opletten dus.
Voor deze rubriek wordt standaard 5 punten, het maximum, gegeven.

4e rubriek.
Hierbij letten we op de kleurregelmatigheid en de kleurdiepte.
Dit is de rubriek waarbij het nogal eens mis gaat met deze vogel. Ik zal niet alle velden uitvoerig beschrijven, maar volstaan met het aangeven van veel voorkomende fouten en wat daar kweektechnisch aan gedaan kan worden.
De kopkleur van de man moet diep scharlakenrood zijn. Meestal is hij dat ook wel maar het komt voor dat deze vlekkerig overkomt of nog kenmerken laat zien van de pop, dat wil zeggen dat er een donkere waas over ligt. De kop van een pop is rood van kleur en met een donkere waas overgoten. Hoe meer rood de pop in de kopkleur laat zien des te beter is het. Door vogels met een voldoende roodbezit in de kopkleur aan elkaar te paren kan men de kopkleur verbeteren.
De overgangszone en nek moeten hemelsblauw zijn en geleidelijk overgaan in de grasgroene kleur van de mantel en het rugdek. De kleur van de pop is wat minder intensief dan die bij de man. De man laat hier regelmatig een duidelijk gele verkleuring zien die storend kan zijn, dat is een ernstige kleurfout. Laat de vogel hier een ietsje geel zien dan wordt daar soepel mee omgesprongen.
Het rugdek is regelmatig bruin bewaasd en dit doet afbreuk aan de grasgroene kleur. Nu kun je jezelf afvragen welke grasgroene kleur er bedoeld wordt. Dit is de menselijke invulling van een keuring, maar bedoeld wordt de kleur van jong gras in het voorjaar, dus een helder zachtgroene kleur, welke wel regelmatig moet zijn en niet vlekkerig.
Ook kunnen de vleugelpennen een bruine kleur laten zien. Vaak betreft het dan nog jonge vogels. De bruine waas in het rugdek wordt veroorzaakt door bruin phaeomelanine. Deze stof breekt af in de zon, dus vogels die voldoende zon hebben gehad laten dit dus minder zien.
De buikkleur is vanaf de borstvlek goudgeel bij de mannen en bij de pop is dit geel en bij beide gaat dit bij de anaalstreek over in wit. Fouten die hier voorkomen zijn het niet voldoende kleurdiepte hebben, dus te weinig geelbezit in de buik. Ook komt het voor dat de kleur vlekkerig is. Door vogels met een voldoende geelbezit in de buik aan elkaar te paren kan men hierin verbetering brengen.
De flanken zijn bij de man goudgeel en bij de pop geel. Zowel de man als de pop kunnen hier een bruine waas laten zien en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Als je zo kijkt naar de onderdelen die even naar voren gehaald zijn van deze vogel, dan zie je dat er wat kleur betreft best nog wel het een en ander fout kan gaan. Gericht en nauwgezet kweken kan de problemen terugdringen. Selecteer je vogels daarom streng op dergelijke fouten want die kunnen hardnekkig zijn.
Voor deze rubriek wordt normaal 17 punten gegeven. Blinkt de vogel uit op kleur dan wordt hier 18 punten voor gegeven. Ernstige fouten of meerdere kleine fouten samen worden bestraft met aftrek en dan kan men 16 of 15 punten voor deze rubriek krijgen.

5e rubriek
Hierbij wordt gekeken naar de tekening van het masker, kopband, keelvlek, keelband, borst, stuit en staart.
Je ziet dat er nogal wat tekeningonderdelen beoordeeld moeten worden bij deze vogel. De tekeningvelden die genoemd zijn kun je terug zien op het plaatje boven. Veel komt het voor dat de velden niet strak afgetekend zijn. Bij de kopband komt het zelfs voor dat er enkele stukjes ontbreken, waardoor het lijkt alsof deze rafelig is. De borst is nogal eens bewolkt en dus niet egaal gekleurd. Ook komt het voor dat er een oranjebruine rand onder langs de borstvlek loopt en ook dit is niet goed. Het spreekt voor zich dat de borstkleur bij de man dieper van kleur is dan bij de pop.
Regelmatig komt het voor dat de vogels geen stuittekening laten zien. De stuit, die hemelsblauw van kleur is, moet een witte omzoming van de veertjes laten zien.
Roodkop goulds mannen, maar ook de oranjekop, laten langs de snavel wel eens een zwarte band zien en dat is niet juist. Door de donkere bewazing van de kop van de pop wordt er daar soepel mee omgegaan omdat dit voort kan komen uit de kopkleur.
Normaal wordt er in deze rubriek 32 punten gegeven. Blinkt een vogel hierin uit dan krijgt hij 33 punten. Meerdere kleine fouten of een ernstige fout geeft natuurlijk weer puntenvermindering en dat kan tot enkele punten oplopen.

Zo hebben we de rubrieken laten passeren en besproken. Ik moet er wel bij opmerken dat dit niet alles is wat er mis kan gaan met de gouldamadine. Ook kan ik nog heel veel goede punten opnoemen van deze vogels, maar dat zullen we allemaal niet doen omdat het dan een onleesbaar artikel zal gaan worden het heel veel keurtechnische details.
De belangrijkste rubrieken bij de keuring zijn de rubrieken 1, 4 en 5.
Een gemiddeld goede vogel zal de volgende score laten zien in volgorde van de rubrieken: 27-8-5-17-32 is totaal 89 punten. Het is dus zaak om op de rubrieken 1, 4 en 5 een punt extra te scoren want daarmee kom je in de prijzen. Een topvogel zal dan ook de volgende score laten zien 28-8-5-18-33 en dit is 92 punten. Om nu een kampioen aan te wijzen kan een keurmeester een rubriek opwaarderen met een punt. Dit kan in de rubrieken 1-2-4-5. Hierdoor komen we aan 93 punten.

Gelukkig komen we steeds meer gouldamadines tegen die een hoge waardering waard zijn. Dit is positief voor de vogelsoort, maar zeker ook voor de liefhebber. Natuurlijk zul je als liefhebber van deze soort er rekening mee moeten houden dat niet elke vogel een hoge score waard is. Dat is nu het mooie aan onze hobby en daarmee kunnen we bezig blijven. Ons doel is tenslotte om een zo goed mogelijke vogel op de tentoonstelling te brengen. Ik wens de gouldamadineliefhebbers veel succes met dat streven.

Ton Koenen.

Overname van dit artikel is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.