Copyright 2019  by "Gus"   •      •   E-Mail: secretaris@hetbonteboertje.nl
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Het Ontstaan

Onze vereniging houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met de vogelhobby. Hierbij is er veel aandacht voor alle soorten vogels die binnen het volière milieu gehouden mogen en kunnen worden. De in het verleden gekozen verenigingsnaam "Het Bonte Boertje" is voor de vereniging een naam op zich. Een naam die niet wil zeggen dat er binnen de vereniging alleen maar Senegal papagaaien, beter bekend als Bont Boertje, gehouden worden.

Binnen onze vereniging worden vele vogelsoorten gekweekt en diverse leden van onze vereniging zijn met hun vogels al in de prijzen gevallen bij grote vogeltentoonstellingen.

Bij de oprichting van vogelvereniging "Het Bonte Boertje" op 5 januari 1960 zullen de oprichters bij het vaststellen van de naam zich niet gerealiseerd hebben dat het karakter van de vereniging zoveel overeenkomst zou gaan vertonen met dat van hun naamgever, de Bonte Boer. Deze vogel heeft een rustig karakter, is ondernemend en nieuwsgierig naar zijn omgeving, al oogt hij door zijn donkere kop toch wat sober en stuurs. Dit laatste is hij overigens beslist niet.
Onze vereniging is gedurende al  ruim 60 jaar jaar rustig haar weg gegaan, waarbij duidelijk oog was voor hetgeen er om ons heen gebeurde. Hierop is dan ook steeds het beleid afgestemd en is men voortdurend op zoek geweest naar vernieuwingen binnen de hobby en hebben dat ook als zodanig uitgedragen.

Binnen de regio is onze vereniging de eerste geweest die een katalogus uitgaf met daarin de uitslagen van de tentoongestelde vogels op hun vogelshow. Sinds 1989 wordt door onze vereniging een nationale vogelshow gehouden. Binnen de vereniging weet men duidelijk wat men wil en daarbij is men duidelijk gericht op de toekomst en het uitdragen van de vogelsport.

Het streven van de vereniging is er altijd op gericht om in een gezellige sfeer de kennis bij de leden te vergroten en om onze hobby op een vooruitstrevende manier naar buiten uit te dragen. Dit laatste komt vooral tot uiting tijdens de vogelshow die jaarlijks door onze vereniging wordt georganiseerd. Regelmatig heeft deze als voorbeeld voor anderen mogen dienen.

Op deze manier wil vogelvereniging "Het Bonte Boertje" een bijdrage leveren om de vogelhobby op een positieve diervriendelijke wijze naar buiten toe uit te dragen.