Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
 
BeŽindigen van het lidmaatschap kunt u doen middels een schriftelijke opzegging gericht aan de secretaris.

Het lidmaatschap van Vogelvereniging Het Bontre Boertje kan op ieder moment beeindigt worden.
De secretaris zal dit ook aan de afdeling ledenmutaties bij de NBvV aanmelden.
Er volgt echter geen contributierestitutie.

De afdeling kan ledenmutaties per kwartaal bij de bond doorvoeren. Achteraf muteren door de secretaris is niet meer mogelijk, immers men moet leden vooraf de gelegenheid geven om hun lidmaatschap al dan niet voor te zetten. Dit houdt dus ook in dat de afdelingssecretaris zijn mutaties voor de 1e dag van het nieuwe kwartaal aan de bond moet doorgeven. Bent u te laat, dan is de persoon in kwestie in administratieve zin nog lid tot het volgende kwartaal. Uitzondering sterfgevallen e.d.