Copyright © 2019  by "Gus"   •      •   E-Mail: secretaris@hetbonteboertje.nl
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact

Onze vergaderingen worden gehouden in de kantine van Neptune Marine,  Zaaiwaard 1 Aalst.

Onze tentoonstelling 2022 wordt gehouden in Dorpshuis "Podarwic" Burgemeester Postweg 1 te Poederoijen.

Dinsdag 25 oktober : Vogels inbrengen 19.00 - 21.00
Woensdag 26 oktober: Keurdag
Donderdag 27 oktober: 20.00 Opening TT.
Vrijdag 28 oktober: TT open van 14.00 - 22.00
Zaterdag TT open 12.00 - 15.30 .
Uitkooien van de vogels 0m 16.00 uur.

Vergadering 2022 O.V.

Maandag 25 april Jaarvergadering. ( onder voorbehoud de leden worden middels onze clubinfo geļnformeerd )

Andere data van vergaderingen volgen.
Agenda 2022