Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Lid worden van onze vereniging?

Als lid van onze vereniging bent u lid van een vereniging die is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Ontvang u 12 maal per jaar het blad "Onze Vogels".

Komt u in contact met medevogelliefhebbers.

Krijgt u een persoonlijk kweeknummer waarmee je via onze vereniging ringen kunt bestellen die aan de wettelijke eisen voldoen.

Doet u ook mee met de onderlinge tentoonstelling tijdens onze nationale tentoonstelling.

Bent u van harte welkom op onze contactavonden ( 4 maal per jaar)
waar u met al uw vragen over het houden en verzorgen van uw vogels terecht kunt.

Het lidmaatschap voor volwassenen bedraagt 37,- per jaar.
Jeugdleden betalen tot en met het jaar zij 18 jaar
worden 17,50 per jaar.Uw contributie graag te voldoen voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.
u kunt uw contributie overmaken op rekeningnummer:
NL76 RABO 0326 0472 12 ten name van Penningmeester Het Bonte Boertje.