Copyright 2019  by "Gus"   •      •   E-Mail: secretaris@hetbonteboertje.nl
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Door de ogen van de keurmeester ~ Zebravink


Dit is al weer het derde artikel in deze reeks. Nu gaan we het over een vogel hebben die iedereen wel kent. Ook iemand die beslist niets van vogels weet, weet buiten de kanarie ook de naam van deze vogelsoort wel te vertellen. Heel simpel omdat deze vogel op zich heel erg bekend is en al heel lang wordt gehouden. Als je dit gelezen hebt, dan weet je als liefhebber bijna al dat we het gaan hebben over de zebravink.

Voor dit artikel gaan we de wildkleur zebravink behandelen en zoals we dat tot nog toe gedaan hebben, houden we ook bij deze soort het keurbriefje aan. Met de wildkleur bedoelen we de grijze zebravink. Dit is een van de vele kleurslagen en kleurcombinaties die er zijn binnen deze soort. Tot op dit moment zijn er al 104 kleurslagen of combinaties, terwijl de verwachting is dat dit kan oplopen tot 154 kleurslagen. Op zich zijn dit er heel erg veel en ik zal niet alle mogelijkheden opnoemen die er zijn met deze vogels, omdat dat niet past binnen dit artikel. Over de grijze zebravink op zich is al meer dan voldoende te vertellen.


Zebravink


De zebravink komt oorspronkelijk uit Australië. Het is een vogel die daar veelvuldig voorkomt, met dat verschil dat hij in de vrije natuur veel kleiner is dan de vogels die wij in de volière houden. In het wild meet deze vogel ongeveer 9,5 cm en in onze standaard wordt een vogel gevraagd van 11 cm met een goed postuur.

Kijken we naar rubriek 1 op het keurbriefje dan beoordelen we de vogel op formaat, model, houding, conditie en bevedering. De vogels die we in Nederland op de tentoonstellingen tegenkomen, hebben bijna allemaal voldoende lengte. Daarnaast moet de vogel een geblokte indruk geven. Dat wil zeggen dat de vogel voldoende breed moet zijn en een stevige indruk moet geven. Daarnaast moet de vogel een rechte ruglijn hebben en dat geldt zowel voor de man als de pop. De borstlijn moet een gebogen lijn vormen naar de achterzijde van het lichaam. Fouten in de ruglijn of de buiklijn kunnen ernstig afbreuk doen aan het type vogel.

Met type bedoelen we hier dat we kijken naar het geheel van de vogel, namelijk het formaat, het model en de houding. Dit alles moet met elkaar in overeenstemming zijn en moet bij elkaar passen. Iedereen kan zien en begrijpen dat een grote kop bij een klein lichaam afbreuk doet aan het geheel. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld maar het is wel duidelijk. Ik de praktijk zijn het kleine foutjes die afbreuk kunnen doen aan het type. Foutjes die vaak gezien worden zijn een deuk in de nek, een afhangende staart, afhangende vleugels, een smal model, een te zware vogel die daardoor op de stok gaat hangen, om het nog maar niet te hebben over de te dikke of uithangende borst. Op zich zijn het een heleboel foutjes die we kunnen tegenkomen.

Natuurlijk zijn er ook heel goede vogels en die hebben gelukkig de overhand. We moeten natuurlijk wel in de gaten houden dat deze fouten niet voorkomen bij onze vogels. Als liefhebben zul je daar op moeten selecteren. Fouten in het type moet u hard aanpakken bij de kweek. Om topvogels te kunnen kweken moet men kunnen beschikken over goede kweekvogels. Kweekvogels zijn duidelijk iets anders zijn dan showvogels. Daarmee bedoel ik te zeggen dat een vogel die veel punten haalt op een tentoonstelling niet altijd geschikt is voor de kweek.


Bij het samenstellen van een kweekkoppel is het van belang goed naar de vogels te kijken. Goed opletten of de vogels bij elkaar passen. Vogels die wat te kort komen dienen gekoppeld te worden aan een vogel die juist uitblinkt op die bepaalde onderdelen. Heb je bijvoorbeeld een vogel met een zwakke staarttekening dan moet je deze koppelen aan een vogel die juist een uitstekende staarttekening heeft. Het kan dus goed zijn dat een vogel die 87 of 88 punten haalt op een tentoonstelling voor de kweek van onschatbare waarde kan zijn. Vogels die 91 of 92 punten halen behoeven niet altijd goed te zijn om aan elkaar te paren. Het kan in de praktijk dat bij het samenstellen van een kweekkoppel een koppeling van een vogel van 92 punten aan een vogel van 88 punten de ideale combinatie geeft en dat de nakomelingen daaruit werkelijke topvogels zijn.

Kijk dus bij het samenstellen van een koppel grijzen, maar dat geldt ook voor alle andere vogels, niet alleen naar het aantal behaalde punten. Kijk of de vogels bij elkaar passen en elkaar aanvullen. De kans is dan groot dat er goede nakomelingen komen die op hun beurt weer hoog in de punten gaan vallen. Koppelen van vogels is kennis koppelen aan gevoel en dan gaat het vaak goed.

Tot zover even de zijsprong over het koppelen en gaan we weer terug naar het keurbriefje. Vogels die goed zijn en nergens uitblinken krijgen vaak een beoordeling van 27, 8, 5, 17, 32 is in totaal 89 punten. Bij de poppen zijn de punten voor de laatste twee rubrieken omgedraaid. Op die onderdelen waar een vogel uitblinkt, kan hij een punt extra krijgen en daarmee verhoogt deze zijn totaal. Krijgt een vogel 28, 8, 5, 18, 33 wat in totaal 92 punten is dan kun je zeggen dat je een top tentoonstellingsvogel hebt. Vogels die minder scoren dan gemiddeld krijgen natuurlijk puntenaftrek en komen dan lager uit dan de genoemde 89 punten. Het is voor iedereen te doen om vogels te kweken, maar om topvogels te kweken daar komt toch wel iets meer bij kijken. Maar het is voor iedereen mogelijk om goede tot zeer goede vogels te kweken en dus ook topvogels te kweken. Ik wens u veel succes bij het kweken van goede grijze zebravinken.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan