Beëindiging lidmaatschap

Met ingang van 1 december 2011 is de “Wet Van Dam” van kracht. Hiermee heeft de overheid geregeld, dat contracten met bedrijven niet meer automatisch verlengd mogen worden, maar ook dat er voor het opzeggen bij verenigingen en dag- en weekbladen andere regels gelden.

Voor verenigingen gelden echter wel aanvullende regels. (verenigingsrecht) Hierdoor geldt dat het opzeggen van een lidmaatschap bij een vereniging voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk (brief, mail of via onze website) opgezegd dient te worden. Voor onze vereniging wordt dit dus uiterlijk op 25 december van het voorgaande jaar. Deze datum is gekozen, zodat de ledenadministratie ook nog even de tijd heeft om daadwerkelijk het lidmaatschap op te zeggen voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Leden die na deze datum opzeggen zijn dus automatisch lid voor nog een jaar. Wel bestaat er de mogelijkheid om per 1 april, 1 juni of 1 oktober op te zeggen, maar dit kan pas nadat de contributie, voor de betreffende periode, is bijgeschreven op de rekening van onze vereniging. Leden die weigeren om de contributie te betalen, maar toch hun lidmaatschap beëindigd willen hebben worden door ons aangemeld bij de N.B.v.V. als zijnde wanbetaler. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om lid te worden van een andere vereniging binnen de N.B.v.V.

   
© Het Bonte Boertje 2005 - 2018